Лечение сколиоза, лфк при сколиозе, гимнастика, упражнения